JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vänersborgs tingsrätt söker chefsrådman till mark- och miljödomstolen

Arbetsbeskrivning

Vid mark- och miljödomstolen arbetar idag drygt 40 personer på två avdelningar som leds av var sin chefsrådman. Som chefsrådman kommer du att vara chef över en av dessa avdelningar. En chefsrådman har ett betydande ansvar som innefattar verksamhetsansvar, fullt personalansvar och arbetsmiljöansvar på avdelningen. Chefsrådmannen ingår också i tingsrättens ledningsgrupp. I den uppgiften ligger bland annat att på ett ansvarsfullt, engagerat och drivande sätt ta ansvar för tingsrättens verksamhet i stort.


Kvalifikationer

En chefsrådman måste ha förmåga att i olika avseenden leda och styra verksamheten på avdelningen. I det ligger bland annat att på ett effektivt sätt och med upprätthållande av de särskilda krav som verksamheten ställer utveckla rutiner och få personal att arbeta väl tillsammans. Goda ledaregenskaper, intresse för människor, utpräglad kommunikativ förmåga samt personlig drivkraft är några av de egenskaper som krävs.

Till detta ska läggas de krav som ställs på juridisk skicklighet. En chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt måste också vara en skicklig domare. Juridisk skicklighet och erfarenhet inom en tingsrätts sedvanliga verksamhetsområden är viktiga bedömningsgrunder. Vidare kan det vara meriterande med kunskaper inom de rättsområden som hanteras i mark- och miljödomstolen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-03
Arbetsgivarens referensnummer: 70-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Stefan Nilsson
Lagman
0521-270 236
stefan.nilsson@dom.se

Ulf Klerfalk
Chefsrådman
0521-270 206

Gunnar Bergelin
Tf. chefsrådman
0521-270 315
gunnar.bergelin@dom.se

Eva Högmark (Saco-S)
Beredningsjurist
0521-270 305
eva.hogmark@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt är en av landets fem mark- och miljödomstolar. Tingsrätten är en modern arbetsplats med centralt och vackert belägna lokaler i Vänersborg, med goda pendlingsmöjligheter t.ex. från Göteborg. Tingsrätten har idag omkring 90 anställda som är indelade på tre dömande avdelningar och en administrativ enhet. Avdelning 1 är en allmän avdelning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser och domstolsärenden medan avdelningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol. Mark- och miljödomstolen handlägger bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt överprövar beslut från länsstyrelse och kommun i bl.a. frågor som rör miljöbalken och plan- och bygglagen. Domstolen handlägger också fastighetsmål som har överklagats till domstolen från Lantmäteriet samt VA-mål. Mark- och miljödomstolarnas domsområde är Hallands, Västra Götalands och Värmlands län samt kommunerna Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå. För mer information om tingsrätten och mark- och miljödomstolen kan du besöka www.vanersborgstingsratt.domstol.se