JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vänersborgs tingsrätt söker rådman

Arbetsbeskrivning

Som rådman på Vänersborgs tingsrätts allmänna avdelning arbetar du tillsammans med omkring 30 medarbetare. Avdelningen leds av en chefsrådman. På avdelningen arbetar ytterligare fem ordinarie domare som var och en har särskilt ansvar för en eller flera måltyper. Utöver ordinarie domare finns det en eller två fiskaler på avdelningen. Avdelningen är organiserad som en storrotel. Beredningsarbetet i såväl brottmål, indispositiva tvistemål som ärenden är i stor utsträckning delegerat till en beredningsorganisation som består av beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare. Ett system med jourveckor tillämpas, vilket innebär att förhandlingar i förtursmål är koncentrerat veckovis på två domare i taget och att domarna övriga veckor normalt sett har två till tre förhandlingsdagar. Tingsrätten överväger att organisera om avdelningen enligt rotelprinciper och har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till sådan organisation.

Tingsrätten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten i syfte att öka kvaliteten i olika avseenden, och samtliga medarbetare deltar i detta arbete genom att vara med i särskilda kvalitetsgrupper med olika inriktning.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Arbetsgivarens referensnummer: 34-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Stefan Nilsson
Lagman
0521-270 236
stefan.nilsson@dom.se

Patrick Baerselman
Chefsrådman
0521-270 314
patrick.baerselman@dom.se

Eva Högmark (Saco-S)
Beredningsjurist
0521-270 305
eva.hogmark@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt har i dag omkring 90 anställda som är indelade på tre dömande avdelningar och en administrativ enhet. Avdelning 1 är en allmän avdelning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser och ärenden. Avdelningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol som handlägger miljömål, fastighetsmål, va-mål och mål enligt plan- och bygglagen. Vid tingsrätten tjänstgör rådmän, tekniska råd, fiskaler, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Tingsrätten är en modern arbetsplats med fina och vackert belägna lokaler nära Vänern, med goda pendlingsmöjligheter till t.ex. Göteborg. Mer information om tingsrätten finns på www.vanersborgstingsratt. domstol.se