JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Värmlands tingsrätt söker en eller två chefsrådmän

Arbetsuppgifter

Verksamheten vid Värmlands tingsrätt är uppdelad i två målavdelningar och en administrativ enhet. Målavdelningarna handlägger brottmål, tvistemål och ärenden och leds av varsin chefsrådman. Domare, domstolshandläggare och notarier är organiserade under respektive avdelning.

Vi söker nu en eller två chefsrådmän. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete i en domstol med goda möjligheter till personlig utveckling.

Vårt arbetssätt med eget ansvar för tvistemål och ärenden skapar stor frihet och flexibilitet i domarrollen. Samtidigt har vi ett tydligt lagarbete för handläggning av brottmål. Vi har en klar ambition att målen i största möjliga utsträckning ska beredas av andra personalkategorier än domare.      

Som chefsrådman leder du arbetet på avdelningen och har därmed ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt samt med hög kvalitet och i ett gott arbetsklimat. Som chefsrådman har du personal- och arbetsmiljöansvar för de ca 20 medarbetarna som tillhör din avdelning. Arbetet innebär att fortlöpande följa verksamheten och att leda arbetet på ett sätt som medför att målen avgörs i enlighet med domstolens verksamhetsmål. Andra självklara delar i uppdraget som chefsrådman är att verka för en enhetlig rättstillämpning och att skapa goda arbetsförhållanden samt att vara engagerad i domstolens kvalitets- och utvecklingsarbete. Rättssäkerheten, verksamhetsnyttan för tingsrätten som helhet och samarbete inom hela domstolen är viktiga utgångspunkter. Som chefsrådman ingår du i domstolens ledningsgrupp och du deltar också i den dömande verksamheten. 

 

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda profilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

En chefsrådman ska svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet (juridisk skicklighet, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift), självständighet, omdöme, samarbetsförmåga och administrativ förmåga. En chefsrådman ska ha intresse för och förmåga att leda, fördela och utveckla arbetet i domstolen. Stor vikt fästs vid ledaregenskaper, vilja och förmåga att kommunicera, vilja och förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt samt att skapa god stämning, engagera och motivera medarbetarna. Vidare ska en chefsrådman ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar. En annan viktig egenskap är att kunna se både lång- och kortsiktiga konsekvenser av olika tillvägagångssätt.  

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Tingsrätten vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och eftersträvar en jämn köns- och åldersfördelning.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Värmlands tingsrätt

Värmlands tingsrätt är en medelstor allmän domstol, vars främsta uppgift är att handlägga brottmål och tvistemål. Tingsrätten beslutar även i olika typer av ärenden, t.ex. adoption, besöksförbud, god man och konkurser. Under 2018 avgjorde tingsrätten drygt 5 000 mål och ärenden.

Verksamheten har ca 55 anställda, varav 12 är ordinarie domare. Domsagan omfattar samtliga 16 kommuner i Värmlands län. Tingsrätten har sina lokaler i Rådhuset i centrala Karlstad.  

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Arbetsgivarens referensnummer: 11-2019
Ansök här

Kontakt

Lars Holmgård, lagman,
054-14 84 40, 070-191 66 60,


Övrigt

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och som har ett inkluderande synsätt. Det är också viktigt att vi hanterar alla som söker jobb hos oss rättvist och att vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.