JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Värmlands tingsrätt söker lagman

Arbetsbeskrivning

Värmlands tingsrätt är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och olika ärenden. Tingsrätten, som har ca 60 anställda, är indelad i två dömande avdelningar som var och en leds av en chefsrådman. Den administrativa enheten är gemensam med Förvaltningsrätten i Karlstad.

Lagmannen är chef över domstolen och ansvarar för att verksamheten bedrivs rättssäkert, effektivt och enligt gällande regler samt i ett gott arbetsklimat. I arbetet ingår att samverka med andra domstolschefer och att arbeta aktivt med erfarenhetsutbyte med andra aktörer i rättskedjan.


Kvalifikationer

En lagman ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet med avseende på juridiska kunskaper, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs en mycket god administrativ och kommunikativ förmåga. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper, såsom förmåga att engagera och motivera medarbetarna samt att ta initiativ och driva arbetet framåt. En annan viktig egenskap är att kunna se både lång- och kortsiktiga konsekvenser av olika tillvägagångssätt. Vidare ska lagmannen följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt att ha vilja och förmåga att förändra och utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar. En lagman ska också kunna utveckla domstolens kommunikation med allmänheten, dvs. hur domstolen bemöter de personer som kommer i kontakt med rättsväsendet, utformningen av domar och beslut samt information till medierna.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Arbetsgivarens referensnummer: 37-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Bertil Ehn
Chefsrådman
054-14 84 00
bertil.ehn@dom.se

Kenneth Johansson
Chefsadministratör
054-14 84 49
kenneth.johansson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Värmlands tingsrätt

Värmlands tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Tingsrätten är indelad i två dömande avdelningar som var och en leds av en chefsrådman. Den administrativa enheten är gemensam med Förvaltningsrätten i Karlstad. Tingsrätten har ca 60 anställda och avgör årligen ca 5 500 mål och ärenden. Arbetsplatsen är belägen i rådhuset vid Stora torget i Karlstad. I rådhuset finns också den samlokaliserade Förvaltningsrätten i Karlstad.

Soliga Karlstad är residensstad i Värmland och ligger på Klarälvens delta vid Vänerns strand, mitt emellan Stockholm och Oslo. Karlstad är en attraktiv universitetsstad som växer och det finns goda möjligheter att fylla fritiden med olika aktiviteter.