JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen söker chefsrådman

Arbetsbeskrivning

Vid mark- och miljödomstolen arbetar idag cirka 50 personer fördelat på två avdelningar som leds av var sin chefsrådman. På ena avdelningen arbetar fyra rådmän och på den andra fem rådmän. På den avdelning som endast har fyra rådmän har lagmannen viss måltilldelning. På varje avdelning arbetar sju till åtta beredningsjurister. Mark- och miljödomstolen har ett gemensamt kansli med elva domstolshandläggare. Personalansvaret för dessa är knutet till ena avdelningen medan personalansvaret för de tekniska råden som är tio till antalet, är fördelat till den andra avdelningen. På varje avdelning finns en ställföreträdare för chefsrådmannen som har personalansvar för avdelningens beredningsjurister. Chefsrådmannen har personalansvaret för övriga på avdelningen. Som chefsrådman ingår du även i tingsrättens ledningsgrupp.

Som domare på mark- och miljödomstolen handlägger du bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt överprövar beslut från länsstyrelsen och kommun i bl. a. frågor som rör miljöbalken och plan- och bygglagen. Mark- och miljödomstolen handlägger också fastighetsmål från Lantmäteriet samt VA-mål. Domsområdet består av Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.


Kvalifikationer

En chefsrådman måste ha förmåga att i olika avseenden leda och styra verksamheten. I det ligger bland annat att på ett effektivit sätt och med upprätthållande av de särskilda krav som verksamhetens ställer utveckla rutiner och få personal att arbeta väl tillsammans. Goda ledaregenskaper, intresse för människor, utpräglad kommunikativ förmåga samt personlig drivkraft är några av de egenskaper som krävs.

Till detta ska läggas de krav som ställs på juridisk skicklighet. En chefsrådman i Växjö tingsrätt måste också vara en skicklig domare. Juridisk skicklighet och erfarenhet inom en tingsrätts sedvanliga verksamhetsområden är viktiga bedömningsgrunder. Vidare kan det vara meriterande med kunskaper inom de rättsområden som hanteras i mark- och miljödomstolen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-24
Arbetsgivarens referensnummer: 79-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Lars-Olle Larsson
Lagman
0470-560 111
0734-60 20 26
lars-olle.larsson@dom.se

Carl-Philip Jönsson
Tekniskt råd
0470-560 102
carl-philip.jonsson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt, som också är mark- och miljödomstol, är en av landets störta domstolar med omkring 95 anställda fördelade på tre målavdelningar och en administrativ enhet. Tingsrättens lokaler är moderna och centralt belägna. Växjö är en expansiv stad med universitet och polishögskola. Kulturutbudet är stort och för dig som är intresserad av idrott utövas ishockey, innebandy och fotboll på allra högsta elitnivå i staden. För dig som är intresserad av friluftsliv omges staden av stora grönområden, skogar och sjöar.