JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Växjö tingsrätt söker en chefsrådman

Arbetsbeskrivning

Vid Växjö tingsrätt arbetar cirka 95 personer, varav 34 på den allmänna avdelningen. Tingsrättens allmänna avdelning handlägger brottmål, tvistemål och ärenden och leds av en chefsrådman. På avdelningen arbetar därutöver sex rådmän, två fiskaler, åtta eller nio notarier och sexton domstolshandläggare. Tingsrätten avser nu att inrätta ytterligare en allmän avdelning och söker därför en chefsrådman.

Som chefsrådman leder du arbetet på avdelningen och har därmed ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt samt med hög kvalitet och i ett gott arbetsklimat. Som chefsrådman har du personal- och arbetsmiljöansvar för de verksamma juristerna på avdelningen. Arbetet innebär att fortlöpande följa verksamheten och att leda arbetet på ett sätt som medför att målen avgörs i enlighet med domstolens verksamhetsmål. Andra självklara delar i uppdraget som chefsrådman är att verka för en enhetlig rättstillämpning och att skapa goda arbetsförhållanden samt att vara engagerad i domstolens kvalitets- och utvecklingsarbete. Rättssäkerhet, verksamhetsnytta för tingsrätten som helhet och samarbete inom hela domstolen är viktiga utgångspunkter. Som chefsrådman ingår du i domstolens ledningsgrupp och du deltar också i den dömande verksamheten.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

En chefsrådman ska svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet (juridisk skicklighet, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift), självständighet, omdöme, samarbetsförmåga och administrativ förmåga. En chefsrådman ska ha intresse för och förmåga att leda, fördela och utveckla arbetet i domstolen. Stor vikt fästs vid ledaregenskaper, vilja och förmåga att kommunicera, vilja och förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt samt att skapa god stämning, engagera och motivera medarbetarna. Vidare ska en chefsrådman ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar. En annan viktig egenskap är att kunna se både lång- och kortsiktiga konsekvenser av olika tillvägagångssätt.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-10-29
Arbetsgivarens referensnummer: 97-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Lars-Olle Larsson
Lagman
0470-560 111
0734-60 20 26
lars-olle.larsson@dom.se

Lars Jeppsson
Chefsrådman
0470-560 166
lars.jeppsson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken ovan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt, som också är mark- och miljödomstol, är en av landet största domstolar med idag omkring 95 anställda fördelade på tre målavdelningar och en administrativ enhet. Tingsrättens lokaler är moderna och centralt belägna. Växjö är en expansiv stad med universitet och polishögskola. Kulturutbudet är stort och för dig som är intresserad av idrott utövas ishockey, innebandy och fotboll på allra högsta elitnivå i staden. För dig som är intresserad av friluftsliv omges staden av stora grönområden, skogar och sjöar.