JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Växjö tingsrätt söker en rådman

Arbetsbeskrivning

I Växjö tingsrätt arbetar idag drygt 90 personer, varav ett 30-tal är domare. Tingsrätten är indelad i tre avdelningar, varav två på mark- och miljödomstolen och en på den allmänna domstolen. Varje avdelning leds av en chefsrådman. Aktuell tjänst är förlagd till den allmänna domstolen, som idag är dimensionerad för en chefsrådman, sex rådmän och två fiskaler. Därutöver deltar lagmannen till viss del i den dömande verksamheten. Den allmänna avdelningen är indelad i två likvärdiga målenheter med vardera fem handläggare och fyra notarier. Därutöver finns en serviceavdelning med tre till fyra handläggare.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-03-05
Arbetsgivarens referensnummer: 18-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Lars-Olle Larsson
Lagman
0470-560 111
lars-olle.larsson@dom.se

Jens Mjöberg Saco-S
Rådman
0470-560 189
jens.mjoberg@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt är centralt belägen i nyrenoverade och trivsamma lokaler. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning vilket möjliggörs genom gott samarbete. Domstolen uppfyller väl de av regeringen uppsatta verksamhetsmålen och ligger i framkant vad gäller verksamhetsutveckling.

Växjö är vackert beläget med närhet till såväl skog som vatten. Kulturutbudet är rikt liksom idrottslivet där staden har lag i de högsta divisionerna i de flesta stora idrotter.