JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen

Är du inte nöjd med vare sig tingsrättens eller hovrättens domslut, är Högsta domstolen den sista instans du kan överklaga till. Men det är inte alla mål som går att överklaga till Högsta domstolen.

Det framgår av hovrättens (eller Mark- och miljööverdomstolens) dom eller beslut om avgörandet får överklagas eller inte. För att ett mål ska tas upp krävs prövningstillstånd. Detta ges av Högsta domstolen själv och i stort sett bara i de fall där det är viktigt att få fram en dom som kan vara vägledande för landets tingsrätter och hovrätter. Sådana domar kallas prejudikat. Att du anser att hovrätten har bedömt en sak fel, räcker alltså inte för att ett prövningsstillstånd ska meddelas. Det betyder att hovrätten i praktiken blir den sista instansen i de flesta mål.

Högsta domstolen avgör ca 6 000 mål varje år.

Var finns Högsta domstolen?

Högsta domstolen ligger i Bondeska palatset vid Riddarhustorget i Stockholm och prövar mål som överklagas från någon av de sex hovrätterna i landet.

Vem möter du i Högsta domstolen?

Vid Högsta domstolen arbetar omkring 100 personer som bland annat justitieråd, justitiesekreterare, domstolshandläggare och kanslipersonal.

Justitieråden är Högsta domstolens domare. De utnämns av regeringen. Ett av justitieråden är ordförande och administrativ chef för domstolen.

Utöver justitieråden har Högsta domstolen cirka 35 föredragande jurister. De har titeln justitiesekreterare och ansvarar bland annat för målens beredning.

Högsta domstolen har dessutom en kanslichef, som är ansvarig chef för all personal utom justitieråden. Inom kansliet arbetar dessutom ett 20-tal domstolssekreterare, personal- och ekonomiadministratörer, IT-handläggare, bibliotekarier och en registrator samt registratorsassistenter och arkivhandläggare.
Senast ändrad: 2017-11-07

Mer om Högsta domstolen

Läs mer på Högsta domstolens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).