JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyres- och arrendenämnden

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bland annat hyres- och bostadsrätter. Hyresnämnden fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Om det uppstår en tvist mellan en hyresgäst och hyresvärd eller mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättsinnehavare, och parterna inte själva kan komma överens, så kan hyresnämnden medla i tvisten. Det kan till exempel handla om tvister om villkor, överlåtelser eller andrahandsuthyrningar.

De hyrestvister som inte handläggs av hyresnämnden prövas av allmän domstol.

Arrendenämndens uppgifter motsvarar hyresnämndens, när det gäller frågor som rör tillämpningen av arrendelagstiftningen.
Senast ändrad: 2017-02-16

Mer om hyres- och arrendenämnden

Läs mer om hyresnämnden på Hyresnämndens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Läs mer om arrendenämnden på Arrendenämndens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).