JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Regleringsbrevet styr

Det dokument som styr Domstolsverket och Sveriges Domstolars verksamhet är regeringens regleringsbrev.

Regleringsbrevet är en årlig skrivelse som innehåller övergripande regler och riktlinjer om hur Domstolsverket, domstolarna och nämnderna ska arbeta. Där anger regeringen målen för verksamheten och vilka anslag som ställs till Sveriges Domstolars förfogande. Särskilda uppdrag delas också ut här.

Länk till regleringsbrevet (ESV).
Senast ändrad: 2017-02-16