JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Kammarrätten avslår begäran om att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd i Kungälv tills vidare inte ska gälla
[2018-08-17]   Kammarrätten i Göteborg
Polismyndigheten har gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmänna sammankomster i Kungälvs kommun. Kungälvs kommun överklagade Polismyndigh...

Förvaltningsrätten ändrar inte Polismyndighetens beslut – Nordiska motståndsrörelsen får anordna torgmöten och dela ut flygblad i Kungälvs kommun
[2018-08-16]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande från Kungälvs kommun prövat Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till Nordiska motståndsrörelsen at...

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om mord i Piteå
[2018-08-10]   Hovrätten för Övre Norrland
Hovrätten meddelar idag dom mot en 20-årig man som av tingsrätten dömts för mord till fängelse i 12 år och 6 månader. Även hovrätten dömer mannen för mord ti...

Förvaltningsrätten ingriper inte mot upphandlingen av linbanan i Göteborg
[2018-08-09]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten anser inte att Peab Anläggning AB har visat att det finns skäl att ingripa mot upphandlingen av linbanan i Göteborg. Upphandlingen kan...

Prövningstillstånd ej meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-08-08]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om rätt att ta del av allmän handling hos Svenska Akademien.

Mark- och miljödomstolens dom angående Biltema/Karlslund
[2018-08-08]   Östersunds tingsrätt
Mark- och miljödomstolen har idag beslutat upphäva Kommunfullmäktiges i Östersunds kommun beslut den 19 juni 2017 i ärende dnr 1952/2015, att anta detaljplan...

Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 dom i målet B 552-16
[2018-08-06]   Gotlands tingsrätt
Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 en dom med följande innehåll:Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv