JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar


Kammarrätten ger Allra prövningstillstånd
[2017-03-24]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten beslutar att inhibera Pensionsmyndighetens beslut avseende Allra Asset Management S.A. (Allra). Allra beviljas även prövningstillstånd.

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring
[2017-03-24]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett beslut om arbetslöshetsersättning – som innefattar ett fastställande av dagsförtjänst – kan anses ha gått klaganden emot när klaganden endast...

Företagsrekonstruktionen för Indianerna Speedway AB fortsätter.
[2017-03-24]   Örebro tingsrätt
Örebro tingsrätt har i dag haft ett borgenärssammanträde. Rådmannen Helen Persson beslutade att företagsrekonstruktionen får pågå till den 7 juni 2017. Om in...

Vafabs direktupphandling av avfallstjänster ogiltigförklaras
[2017-03-24]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten anser att alla avtal som Vafab utan föregående annonsering tilldelat Mälby Gård avseende utförandet av vissa avfallstjänster under 2015 är...

Stockholms läns landsting får utestänga anbudsgivare från vidare förhandlingar i IT-tjänstupphandling
[2017-03-23]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Stockholms läns landsting har genomfört en upphandling av drift- och förvaltningstjänster av IT-system. Under förfarandets gång har landstinget utestängt en...

Kommentar till Riksrevisionens granskning
[2017-03-23]   Lycksele tingsrätt
Idag har Riksrevisionen presenterat granskningen ”Tingsrätters effektivitet och produktivitet”. Resultatet visar på skillnader mellan olika domstolar men...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv