JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-10-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett...

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-10-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Försäljning av ett kort som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid få tillgång till sightseeingturer och andra attraktioner har ansetts utgöra en...

35-årig man döms till livstids fängelse för ett mord begånget i december 2016
[2018-10-18]   Västmanlands tingsrätt
Tingsrätten har kommit fram till att den man som den 10 december 2016 sköts till döds genom ett sönderslaget fönster, blev mördad. Den döde mannens fru hade ...

Bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för koncerninterna räntor
[2018-10-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Ett antal svenska bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag trots att de svenska bolagen är i...

Hovrätten ogillar åtal för mord och medhjälp till mord i Helsingborg
[2018-10-17]   Hovrätten över Skåne och Blekinge
Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mord på en 20-årig man i Helsingborg i oktober förra året samt bl.a. människorov och grovt olaga hot. Tingsrätt...

Blogginlägg om Brottsofferfonden
[2018-10-16]   Södertörns tingsrätt
Veckans blogginlägg handlar om Brottsoffermyndigheten, deras forskningsarbete och övriga verksamhet.

Beslut i mål om resning
[2018-10-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att kammarrättens dom va...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv