JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Allt fler och större mål kräver ökade resurser till Sveriges Domstolar

[2018-11-23] Domstolsverket

Sveriges Domstolar yrkade i årets budgetunderlag på en ramökning med 350 miljoner kronor för åren 2019-2021 främst för att täcka upp för ökad måltillströmning. Den budgetproposition som övergångsregeringen presenterade förra veckan innehöll inga förstärkningar på anslaget för Sveriges Domstolar.

– Sedan vi lämnade vårt budgetunderlag i februari i år har måltillströmningen och kostnaderna i domstolarna ökat ytterligare, vilket gör behovet av en resursförstärkning än tydligare, säger Martin Holmgren, generaldirektör vid Domstolsverket.      

Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till Sveriges Domstolar ökat och ligger nu på de högsta nivåerna under hela 2000-talet. En förklaring till detta är att de ökade satsningarna på Polisen nu slår igenom i hela rättskedjan. Allt fler brottmål strömmar in till domstolarna. Antalet inkomna mål till tingsrätterna har hittills i år ökat med åtta procent. Ökningen märks också vid förvaltningsrätterna där motsvarande siffra är sex procent och främst avser mål enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. Förutom att antalet mål har blivit fler bidrar också förekomsten av stora och komplexa mål till ett ökat resursbehov.

– I takt med att allt fler mål når domstolarna riskerar handläggningstiderna att bli längre, vilket i slutändan drabbar den enskilde som väntar på ett avgörande. Att ge domstolarna förutsättningar att kunna avgöra fler mål är viktigt för såväl rättssäkerheten som för samhällsekonomin, fortsätter Martin Holmgren.

– Sveriges domstolar behöver resursförstärkningar för att kunna upprätthålla kvaliteten i dömandet och samtidigt svara mot de krav på snabb handläggning som regeringen har satt upp i sina regleringsbrev, avslutar Martin Holmgren.  

Senast ändrad: 2018-11-23

För mer information kontakta:

Domstolsverkets presstjänst
presstjanst@dom.se
0706-45 63 00