JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål mot djurrättsaktivister

[2014-06-18] Göta hovrätt

En enig hovrätt har idag i allt väsentligt bifallit åklagarens talan i ett mål mot fem personer som i olika utsträckning åtalats för brott med kopplingar till minknäringen.

Skaraborgs tingsrätt meddelade den 7 april 2014 dom i ett mål där fem personer i olika utsträckning stod åtalade för bl. a. mordbrand, olaga hot och brott mot griftefrid. Tingsrätten fann i flera fall att den av åklagaren åberopade bevisningen inte var tillräcklig och ogillade därför stora delar av åtalet.

Hovrätten har i dom denna dag gjort en annan bedömning av bevisningen och i allt väsentligt bifallit åklagarens och målsägandenas yrkanden och dömt fyra av de fem åtalade till fängelsestraff från ett år till två och ett halvt år. Den femte, som endast medverkat i mindre mån, har dömts till villkorlig dom. De två personer som hovrätten ansett haft störst delaktighet i brottsligheten har dömts till fängelse i två år och sex månader. En av dem har häktats i hovrättens dom medan den andre ska kvarbli i häkte till dess domen vinner laga kraft.

Hovrätten konstaterar i domen att bevisningen mot de tilltalade har varit sådan att den uteslutit andra gärningsmän och att det är klarlagt att personerna i fråga i olika konstellationer har agerat i syfte att försöka få stopp på minknäringen.

Senast ändrad: 2014-06-17

För mer information kontakta:

Jan Carrick
Hovrättslagman
036-156985 jan.carrick@dom.se Tillgänglig kl. 11-12

Målnummer:

B 1257-14