JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

En minoritet av de nyvalda nämndemännen är partipolitiskt obundna

[2016-03-16] Domstolsverket

Resultatet från det senaste nämndemannavalet visar en föryngring, men medelåldern är trots detta fortsatt hög. Av de nyvalda nämndemännen uppger 5 procent att de inte tillhör något politiskt parti. Detta framgår av den rapport som Domstolsverket i dagarna presenterar för regeringen.

Domstolsverket har på regeringens uppdrag genomfört kommunikationsinsatser inför nämndemannavalet 2015. Syftet har varit att de politiska partierna i högre grad skulle nominera personer utanför den partipolitiska kretsen. Ett annat syfte med kampanjen var att öka intresset för nämndemannauppdraget bland yngre personer. I en rapport till regeringen redovisar Domstolsverket hur uppdraget utförts och vilka effekter som hittills har uppnåtts.

Resultatet visar att andelen nämndemän under 45 år har ökat och andelen över 65 år har minskat något i jämförelse med föregående val, men här finns stora skillnader mellan domstolarna.

Som en del i uppföljningen har också en enkätundersökning genomförts. Den visar bland annat att 5 % av nämndemännen inte tillhör ett politiskt parti. Detta är första gången som man har undersökt detta och därför finns inga jämförande siffror från tidigare val.

– Det är viktigt att de nämndemän som väljs verkligen är lämpliga för uppdraget, oavsett om de är partianslutna eller inte. Att ställa om rekryteringsförfarandet kan ta tid, säger Petra Thor Jonzon, kommunikationschef på Domstolsverket.

Genom det fortsatta långsiktiga uppdraget, där Domstolsverket fram till nästa val 2019 ska genomföra kommunikationsinsatser gentemot partierna i dialogform, finns möjlighet att förbättra resultatet ytterligare.

– En framgångsfaktor i det fortsatta arbetet kommer att vara att partierna inte bara får information om regeringens mål med nämndemannakåren, utan att de också sätter mål och har egna strategier för hur en breddad rekrytering ska genomföras, säger Petra Thor Jonzon.

Om nämndemannauppdraget

Nämndemannasystemet bygger på grundtanken att nämndemännen ska vara folkets representanter vid domstolarna. En nämndeman har samma ansvar för domstolens avgörande som juristdomaren. Nämndemännen röstar därmed om alla frågor som hör till avgörandet av målet och har rätt att reservera sig mot en dom eller ett beslut. Precis som juristdomaren är nämndemannen skyldig att följa lagen i din dömande verksamhet. En nämndeman får inte heller låta dig påverkas av sina politiska åsikter. Nämndemannauppdraget är ett opolitiskt uppdrag, även om nämndemän nomineras av de politiska partierna

Nämndemännen i tingsrätt väljs normalt kommunvis av kommunfullmäktige, medan nämndemännen i hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt väljs länsvis av landstingsfullmäktige.

Mer information finns på webbplatsen blinamndeman.se


Bifogade filer:

Statistik - åldersfördelning över nämndemannakåren Rapport "Genomförda kommunikationsinsatser inför nämndemannavalet 2015"


Senast ändrad: 2016-03-16

För mer information kontakta:

Domstolsverkets presstjänst
0706-45 63 00
presstjanst@dom.se