JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Klart för tillbyggnad av Attunda tingsrätt

[2017-10-11] Domstolsverket

Regeringen har nu gett klartecken för en tillbyggnad av Attunda tingsrätt i Sollentuna. De nya lokalerna, som beräknas stå klara våren 2020, ger Attunda tingsrätt välbehövliga extra utrymmen. Samtidigt får ett stort antal domstolar i närområdet tillgång till nya stora och säkra förhandlingssalar.

Våren 2020 beräknas de nya lokalerna för Attunda tingsrätt i Sollentuna vara klara. Totalt handlar det om en tillbyggnad på nästan 10 000 kvadratmeter som bland annat inrymmer tolv nya förhandlingssalar. Bland det viktigaste i tillbyggnaden är två säkerhetssalar samt två extra stora förhandlingssalar med förhöjd säkerhet. De salarna kommer även att kunna användas av andra domstolar i Stockholmsregionen men också av domstolar i övriga delar av landet.

Att regeringen nu har gett sitt klartecken till utbyggnaden gläder förstås Harald Pleijel, fastighetsdirektör vid Domstolsverket.

– Det har varit en lång process, och vi är väldigt nöjda med att det här är i hamn. Nu kan vi möta det behov som ett stort antal domstolar har av att kunna få tillgång till de lokaler som krävs för att hantera stora mål med många inblandade parter.

Förutom de nya förhandlingssalarna innebär tillbyggnaden att Attunda tingsrätt också får nya konferenslokaler, mötes- och videorum samt ytterligare 90 kontorsplatser. Det sistnämnda är viktigt då tingsrätten redan i dagsläget är trångbodd och står inför en expansion till följd av en förväntad ökad måltillströmning.

– Jag ser mycket positivt på att tingsrätten nu får mer lokalyta. Tillbyggnaden kommer att lösa både domstolens och regionens behov av säkerhetssalar och större förhandlingssalar, säger Inger Söderholm, lagman vid Attunda tingsrätt.

Marina Lindgren Sand, chef för Domstolsverkets lokalenhet, säger att det finns en grundlig utvärdering bakom valet av Attunda tingsrätt som plats för de nya säkerhetssalarna.

– Vi kom fram till att Attunda tingsrätt var lämpligast. Till stor del har detta att göra med närheten till Kriminalvårdens säkerhetshäkte, säger hon.

Senast ändrad: 2017-10-11

För mer information kontakta:

Marina Lindgren Sand
Enhetschef vid Domstolsverkets lokalenhet
036-155646
marina.lindgrensand@dom.se