JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Medarbetarna vid Haparanda tingsrätt är nöjda

[2015-11-16] Haparanda tingsrätt

De anställda vid Haparanda tingsrätt trivs allt bättre och är nöjda med sin arbetssituation och sina utvecklingsmöjligheter. Det framgår av resultatet i 2015 års medarbetarundersökning.

Under hösten 2015 genomfördes en medarbetarundersökning för samtliga medarbetare vid Sveriges Domstolar. Medarbetarna har fått svara på hur de uppfattar sin arbetssituation. Resultatet från undersökningen är viktigt för att identifiera styrkor och utvecklingsområden. På varje domstol ska chefer och medarbetare nu tillsammans använda resultatet som underlag i det fortsatta utvecklingsar-betet.

Svarsfrekvensen för samtliga medarbetare inom Sveriges Domstolar var 87 % och vid Haparanda tingsrätt har 90 % deltagit i undersökningen.

Undersökningens sammanfattande resultat mäts i ett så kallat medarbetarindex (MI). MI anges som ett index mellan 0 och 100. För Sveriges Domstolar totalt ligger MI på 75 och för Haparanda tingsrätt ligger MI på 86.

De anställda vid Haparanda tingsrätt uppfattar att de har ett meningsfullt arbete, att de kan utvecklas i sin yrkesroll och att sammarbetet på arbetsplatsen fungerar bra mellan alla yrkeskategorier.

Lagmannen Agneta Karlsson uppger ”Detta är ett resultat som ger Haparanda tingsrätt goda förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Jag är mycket stolt över mina medarbetare som trots vakanser och tidvis mycket hårt arbetstryck kämpar hårt för att få vår viktiga verksamhet att flyta på framåt på ett effektivt och rättssäkert sätt.”

Senast ändrad: 2015-11-16

För mer information kontakta:

Agneta Karlsson
Lagman
0922-281 13, agneta.karlsson@dom.se