JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Nämndemännens medelålder fortsatt hög

[2015-03-13] Domstolsverket

Nämndemannakårens medelålder är fortsatt hög. Dessutom har medelåldern ökat något för de nämndemän som valdes för 2015 jämfört med 2011. Det visar färsk statistik som Domstolsverket i dag presenterar för regeringen.

Under 2014 fick Domstolsverket i uppdrag av regeringen att genomföra särskilda informationsinsatser inför nämndemannavalet. Insatserna syftade främst till att sänka medelåldern inom nämndemannakåren. Medelåldern för de nämndemän som nu har valts är 57,7 år. Det är en ökning av medelåldern jämfört med 2011, då de nytillträdda nämndemännens medelålder var 56,8 år.

Domstolsverket genomförde under hösten 2014 flera olika insatser. Bland annat lanserades kampanjwebben blinämndeman.se med information om vad nämndemannauppdraget innebär. Annonsering gjordes i både redaktionella och sociala medier för att väcka intresse för uppdraget. Dessutom riktades särskilda informationsinsatser direkt mot de nominerande organen på kommun- och landstingsnivå. 

I sin slutrapport till regeringen redovisar Domstolsverket hur uppdraget utförts och vilka effekter som har uppnåtts.

- Domstolsverket har utvecklat informationens innehåll och spridning ytterligare jämfört med tidigare år, både till partierna och till allmänheten. Uppföljningen visar att insatserna som riktades mot allmänheten för att väcka intresse för nämndemannauppdraget fick ett brett genomslag. Det märktes bland annat i form av många besök på kampanjwebbplatsen, säger Domstolsverkets kommunikationschef Petra Thor Jonzon.

Domstolsverket lämnar i rapporten även tankar inför kommande val, utifrån det faktum att medelåldern inte sänktes.

- I slutändan har de flesta partier ändå i huvudsak nominerat äldre nämndemän. Det tyder på att informationen till dem sannolikt behöver utvecklas, kanske till en mer kontinuerlig dialog över längre tid, om man genom kommunikationsinsatser vill bidra till förändring. Det är samtidigt uppenbart att det inte går att åstadkomma en sänkning av medelåldern enbart med kommunikationsåtgärder. Sannolikt beror åldersstrukturen på flera olika faktorer, säger Petra Thor Jonzon.  


Bifogade filer:

Slutrapport Statistik nämndemän


Senast ändrad: 2015-03-13

För mer information kontakta:

Sveriges Domstolars presstjänst
0706-45 63 00
presstjanst@dom.se