JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2019-03-14] Domstolsverket

Regeringen har 14 mars 2019

utnämnt rådmännen Per Christensen och Stellan Gylestam och tf. rådmannen Stina Melin att vara hovrättsråd i Göta hovrätt

 

utnämnt administrativa chefen Eric Leijonram att vara rådman i Linköpings tingsrätt

 

utnämnt rådmännen Marie Gärtner och Anna Tengberg och administrativa assessorn Maria Anvin att vara rådmän i Malmö tingsrätt

 

Senast ändrad: 2019-03-14

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar