JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2015-03-19] Domstolsverket

Regeringen har 2015-03-19

utnämnt hovrättsråden BRITTA EKSTRÖM, HENRIK FERNQVIST, KARIN JUNGERFELT och CHARLOTTE HALLÉN att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige

utnämnt justitiesekreterarna ANNA GRÄNSMARKER och HANNA BORÉN, utredningssekreteraren LINDA NORDBLOM och kammaråklagaren LINDA CARLSSON att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige.

Senast ändrad: 2015-03-19

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar