JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2015-09-10] Domstolsverket

Regeringen har 2015-09-10

utnämnt verksjuristen SANDRA ÅSTRÖM BODIN att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt

utnämnt kanslirådet ANDERS AHLGREN, rättsliga utredaren SOFI NYSTRÖM samt kansliråden BJÖRN RÄFTEGÅRD och SUSANNA POHL SÖDERMAN att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Senast ändrad: 2015-09-10

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar