JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2015-10-15] Domstolsverket

Regeringen har 2015-10-15

utnämnt hovrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning LISELOTTE RÅGMARK för att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt

utnämnt kammarrättsråden ÅSA STÅHL och NICLAS FALKENDAL att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Göteborg

utnämnt kammarrättsrådet ANNA FLYME AHLSTRAND, utrednings- sekreteraren PERNILLA ARRLAND, tf. rådmannen THERESE LARSSON DOZET och utredningssekreteraren ISABEL ANDERSSON att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö

utnämnt chefsjuristen VANJA LYCKE att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Västerås

Senast ändrad: 2015-10-15

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar