JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2015-11-19] Domstolsverket

Regeringen har 2015-11-19

anställt PER JOHANSSON att vara direktör och chef för Revisorsnämnden

utnämnt utredningssekreterarna MIA SCHENCK BLOMQVIST och CAROLINA GRANLUND att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige

utnämnt kammarrättsrådet MATTIAS ALMQVIST, rådmannen PER HANSSON, adjungerade ledamoten SARA WESTERBERG och tf. rådmannen KRISTIAN KARLEMON att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg

Senast ändrad: 2015-11-19

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar