JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2015-12-10] Domstolsverket

Regeringen har 2015-12-10

utnämnt rådmannen LARS-GÖRAN BENNMARKER att vara chefsrådman i Östersunds tingsrätt

utnämnt rådmannen ANDERS ALENSKÄR att vara chefsrådman i Umeå tingsrätt

utnämnt rättssakkunnige KARL MAGNUS SJÖGREN att vara rådman i Örebro tingsrätt

utnämnt advokaten THOMAS WALLÉN att vara rådman i Örebro tingsrätt

utnämnt tf. rådmannen CHRISTIAN STAMBLEWSKI att vara rådman i Haparanda tingsrätt

anställt tf. rådmannen SUSANNE LINDBLAD på en tidsbegränsad anställning som rådman i Vänersborgs tingsrätt

Senast ändrad: 2015-12-10

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar