JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2015-12-17] Domstolsverket

Regeringen har 2015-12-17

utnämnt justitierådet GUDMUND TOIJER att vara justitieråd tillika avdelningsordförande i Högsta domstolen

utnämnt hovrättspresidenten STEN ANDERSSON, expeditionschefen STEFAN JOHANSSON och lagmannen MARI HEIDENBORG att vara justitieråd i Högsta domstolen

Senast ändrad: 2015-12-17

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar