JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-02-18] Domstolsverket

Regeringen har 2016-02-18

utnämnt hovrättsrådet KENNETH NORDLANDER att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt

utnämnt rådmannen JOHAN SVENSSON, förbundsjuristen ULF WICKSTRÖM och justitiesekreteraren LI BRISMO att vara hovrättsråd i Svea hovrätt

utnämnt chefsrådmannen PEDER LILJEQVIST att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping

utnämnt rådmannen SUSANNA BERNTSSON att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Göteborg.

Senast ändrad: 2016-02-18

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar