JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-03-17] Domstolsverket

Regeringen har 2016-03-17

utnämnt departementsrådet tillika enhetschefen EVA-LENA NORGREN att vara lagman i Södertälje tingsrätt

utnämnt lagmannen NINA STUBBE, rådmännen KLAS REINHOLDSSON och LENNART CHRISTIANSON och departementsrådet THOMAS STIBER STRÖMGREN att vara chefsrådmän i Attunda tingsrätt

utnämnt expeditionschefen NILS CEDERSTIERNA att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt

utnämnt chefsrådmannen PETER ARDÖ att vara chefsrådman i Växjö tingsrätt

utnämnt chefsjuristen MIKAEL GULLIKSSON att vara rådman i Norrtälje tingsrätt

utnämnt rådmannen GUNILLA ROBERTSSON att vara rådman i Linköpings tingsrätt

utnämnt kammarrättsrådet tillika vice ordföranden PETTER CLASSON att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Göteborg

utnämnt rådmannen LENNART FURUFORS att vara lagman i Förvaltningsrätten i Falun

Senast ändrad: 2016-03-17

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar