JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-05-19] Domstolsverket

Regeringen har 2016-05-19

utnämnt rådmannen PETER WINGE att vara rådman i Nacka tingsrätt

utnämnt universitetsadjunkten JESPER BLOMBERG att vara rådman i Växjö tingsrätt

utnämnt föredraganden STEFAN MATTSSON att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt

utnämnt kammarrättsrådet KARIN BENSON att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm

utnämnt rådmannen PER HANSSON att vara rådman i Förvaltningsrätten i Växjö

utnämnt förrättningslantmätaren BRITT-INGER RÖNNBÄCK att vara tekniskt råd i tingsrätterna

utnämnt förrättningslantmätaren NILS PERSSON att vara tekniskt råd i tingsrätterna

utnämnt miljöspecialisten ULRIKA HAAPANIEMI att vara tekniskt råd i tingsrätterna

Senast ändrad: 2016-05-19

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar