JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-06-16] Domstolsverket

Regeringen har 2016-06-16

utnämnt chefsrådmannen DAN SJÅSTAD att vara lagman i Blekinge tingsrätt

utnämnt tf. avdelningschefen MATS KAGER att vara tekniskt råd i Svea hovrätt

utnämnt hovrättsrådet ANNA KRAMER att vara rådman i Jönköpings tingsrätt

utnämnt utredningssekreteraren ELISABET RUNE att vara rådman i Malmö tingsrätt

utnämnt f.d. rådmannen BIRGITTA LAESTANDER, rådmännen ERIK HJULSTRÖM och LENA AXELSSON, beredningschefen MAGNUS MATHIASSON samt rådmännen DANIEL SJÖLUND och EVA GULLFELDT att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm

utnämnt kanslirådet CHRISTOFFER ANDERSSON CALAFATIS, föredraganden ULRIKA KULLMAN, kanslirådet CHARLOTTE MATTSSON, föredraganden MARIA MALMGREN, justitiesekreteraren ULRIKA MELANER, föredraganden EVA NORLING och utredningssekreteraren ROSMARIE JANSSON HÅVIK att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt administrativa direktörerna CHRISTINA HELLDÉN och ELIN BUCH samt tf. rådmannen JOSEFINE ANDERSSON att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg

Senast ändrad: 2016-06-16

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar