JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-06-22] Domstolsverket

Regeringen har 2016-06-22

utnämnt rättsrådet DAVID VIKTORSSON HARRBY och rådmannen ANNICA BORGERUD KJELLSSON att vara rådmän i Västmanlands tingsrätt

utnämnt hovrättsrådet HELENA JOSEFSSON att vara rådman i Göteborgs tingsrätt

anställt tf. rådmannen CAROLINE BJÖRK, juristen MALIN ALBERTSSON, justitiesekreteraren JAN FINANDER, rättsliga experten MARIA KÅLLBERG och hovrättsassessorn LUCIE MACEK på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg

Senast ändrad: 2016-06-22

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar