JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-06-30] Domstolsverket

Regeringen har 2016-06-30

utnämnt chefsrådmannen ERIK BRATTGÅRD att vara hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland

utnämnt rättschefen MIKAEL FORSGREN att vara chefsrådman i Umeå tingsrätt

utnämnt juristen HELENA ÅHLÉN, juristen JONAS GUSTAFSSON SILFVERBERG, rådmannen SARA NORMAN och justitiesekreteraren EMILIE STRÖMBERG att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige

utnämnt rådmannen MARIANNE FORSBERG, ämnesrådet GUNILLA BERGLUND och rådmannen KARIN RÖCKERT att vara rådmän i Nacka tingsrätt

utnämnt utredningssekreteraren ANNA HANNELL att vara rådman i Varbergs tingsrätt

utnämnt verksamhetsutvecklaren MALIN KÄLL och rättssakkunnige JOHAN NORDIN att vara rådmän i Attunda tingsrätt

utnämnt hovrättsrådet GUNILLA CARLE DE VERDIER, administrativa direktören MARCUS ISGREN, rättssakkunniga ANNA ROSENMÜLLER och tf. rådmannen LISA ANESTÅL att vara rådmän i Södertörns tingsrätt

utnämnt förhandlingschefen MONICA DAHLBOM att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping

utnämnt rådmannen MIKAEL OHLSSON att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö

utnämnt planhandläggaren EWA ANDRÉN HOLST att vara tekniskt råd i tingsrätterna

anställt rådmannen CARL-ERLING HALLDIN på en tidsbegränsad anställning som rådman i Gällivare tingsrätt

utnämnt chefsrådmannen LENA EGELIN att vara lagman i Solna tingsrätt

utnämnt departementsrådet PER LENNERBRANT att vara lagman i Eskilstuna tingsrätt

Senast ändrad: 2016-06-30

Så utnämns nya domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar