JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-09-15] Domstolsverket

Regeringen har 2016-09-15

utnämnt professorn Petter Asp och rättschefen Malin Bonthron att vara justitieråd i Högsta domstolen

utnämnt lagmannen Stefan Olsson att vara lagman i Ystads tingsrätt

utnämnt rådmannen Marit Åkerblom att vara chefsrådman i Östersunds tingsrätt

utnämnt utredningssekreteraren Magnus Mannerback, juristen Lina Sandin och kammaråklagaren Thobias Wilhelmsson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt

utnämnt rättssakkunnige Szilard Rado, rättssakkunnige Carl Winnberg och justitiesekreteraren Martin Prosell att vara rådmän i Södertälje tingsrätt

utnämnt justitiesekreteraren Susanne Österlund att vara rådman i Falu tingsrätt

utnämnt kammaråklagaren Malin Olsson Almquist att vara rådman i Östersunds tingsrätt

utnämnt chefsrådmannen Marie-Louise Kraft att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Göteborg

utnämnt chefsjuristen Kristina Samuelsson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Linköping

utnämnt patentexperten Anna Hedberg att vara patentråd i Stockholms tingsrätt

anställt rådmännen Catharina Kihlefelt Bondesson och Marianne Larsson, rättsliga specialisten Anna-Maria Persson samt tf. rådmännen Alexander Warnolf och Nina Stierna på en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Malmö

Senast ändrad: 2016-09-15

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar