JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-11-10] Domstolsverket

Regeringen har 2016-11-10

utnämnt rådmännen Nils Karlberg och Jan Josefsson, hovrättsrådet Henrik Jonsson samt ämnesrådet Patrik Örnsved att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt

utnämnt rådmännen Karin Jonsson, Karin Sandahl och Therese Linderoth, byråchefen Lina Forzelius, kanslichefen David Säfwe samt kammaråklagaren Anita Glad att vara hovrättsråd i Svea hovrätt

utnämnt administrativa assessorn Emma Regnér, utredningssekreteraren Peter Krikström och tf. rådmannen Linus Videgren att vara rådmän i Helsingborgs tingsrätt

utnämnt hovrättsassessorn Christian Malmqvist att vara rådman i Östersunds tingsrätt

utnämnt hyresrådet Thomas Hägglöf att vara lagman i Förvaltningsrätten i Härnösand

utnämnt chefsrådmannen Lars Lundgren att vara ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen

Senast ändrad: 2016-11-10

Så utnämns nya domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar