JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-01-19] Domstolsverket

Regeringen har 2017-01-19

utnämnt advokaten Sara Ulfsdotter att vara rådman i Gotlands tingsrätt

utnämnt generaldirektören Håkan Hallstedt och rådmannen Anders Samuelson att vara rådmän i Blekinge tingsrätt

utnämnt advokaten Sofia Olsson att vara rådman i Malmö tingsrätt

utnämnt extra åklagaren Borjana Vigil att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt

utnämnt tf. rådmannen Stefan Lättman att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt

utnämnt rådmannen Christian Stamblewski att vara rådman i Luleå tingsrätt

utnämnt kammarrättsrådet Charlotte Waas och hovrättsrådet Jessica Lovén utnämns att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Sundsvall

utnämnt rådmännen Jan Källman och Anders Poulsen att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping

utnämnt hovrättsrådet Mattias Henriksson och rådmannen Magnus Isgren utnämns att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Jönköping

utnämnt tf. hyresrådet Mattias Nordell att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Umeå

Senast ändrad: 2017-01-19

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar