JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-02-09] Domstolsverket

Regeringen har 2017-02-09

utnämnt kammarsekreteraren Lisa Gunnfors att vara rådman i Södertälje tingsrätt

utnämnt hovrättsrådet tillika vice ordföranden Britta Ekström och rådmannen Göran Örjas Hansson att vara rådmän i Alingsås tingsrätt

utnämnt kammarrättsrådet Ola Holmén att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping

anställs tf. rådmannen Marika Pernu på en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Luleå

utnämnt rådmannen Kerstin Ekstedt att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Göteborg

Senast ändrad: 2017-02-09

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar