JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-02-16] Domstolsverket

Regeringen har 2017-02-16

utnämnt chefsrådmannen Thomas Stiber Strömgren att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt

utnämnt rådmannen Johan Rosén att vara chefsrådman i Uppsala tingsrätt

utnämnt rådmannen Eva Lindbäck och justitiesekreteraren Anu Rintala att vara rådmän i Solna tingsrätt 

Senast ändrad: 2017-02-16

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar