JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-03-16] Domstolsverket

Regeringen har 2017-03-16

utnämnt biträdande juristen Philippe Benalal, rättssakkunnige Nils Sjöblom och utredningssekreteraren Malin Stensbäck att vara rådmän i Attunda tingsrätt

utnämnt hovrättsrådet Åsa Marklund Andersson och rådmannen Björn Räftegård att vara rådmän i Nacka tingsrätt

utnämnt kanslirådet Johan Thorblad, justitiesekreteraren Lars Brandt, administrativa assessorn Kian Moazzez Amraée, områdesansvarige föredraganden Beatrice Blylod, tf. rådmannen Karin Erlandsson och juristen Susanne Forssman utnämns att vara rådmän i Södertörns tingsrätt

utnämnt rådmannen Linda Palmenäs att vara rådman i Lunds tingsrätt

utnämnt kammaråklagaren Karin Johnsson Rydh att vara rådman i Östersunds tingsrätt

utnämnt rådmannen Mattias Almqvist, kanslirådet Marcus Edelgård, utredningssekreteraren Louise Molin Alfredsson, tf. rådmannen Eva Blom, ämnesrådet Eva Furberg och enhetschefen Ulrika Sigerud att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt administrativa direktören Anna Hjort Ööpik, justitiesekreteraren Pia Espeland Nyhlén, kammaråklagaren Camilla Tell och tf. rådmannen Caroline Björk att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg

utnämnt rättssekreteraren Eva Lärfars Persson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

anställt tf. rådmännen Malin Albertsson, Lucie Macek och Jan Finander, justitiesekreteraren Karin Hansson, kammaråklagaren Niina Andersson, utredningssekreteraren Charlotta Lindfors, tf. rådmannen Maria Sjunnesson, juristen Jenny Lindestam och kammaråklagarna Magnus Lindahl och Petra Hallin på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg

utnämnt rådmannen Anna Flodin och advokaten Henrik Fieber att vara rådmän i Stockholms tingsrätt

Senast ändrad: 2017-03-16

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar