JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-03-23] Domstolsverket

Regeringen har 2017-03-23

utnämnt lagmannen Lars Bjurstam att vara lagman i Uddevalla tingsrätt

utnämnt tf. chefsrådmannen Tord Pettersson att vara chefsrådman i Södertörns tingsrätt

utnämnt professorn Ulrik von Essen, generaldirek­tören Kristina Svahn Starrsjö och advokaten Helena Rosén Andersson att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

utnämnt överåklagaren Fredrik Jonasson att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Göteborg

Senast ändrad: 2017-03-23

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar