JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-05-04] Domstolsverket

Regeringen har 2017-05-04

utnämnt rådmannen Daniel Gustavsson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt

utnämnt rådmännen Susanne Sundberg och Christina Brobacke samt föredragandena Ralf Järtelius och Carin Häckter att vara hovrättsråd i Svea hovrätt

utnämnt rådmannen Lena Hjelmtorp, chefsrådmannen Patrik Alm och rådmannen Axel Peterson att vara chefsrådmän i Solna tingsrätt

Senast ändrad: 2017-05-04

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar