JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-05-19] Domstolsverket

Regeringen har 2017-05-18

utnämnt hovrättsrådet Anne Rapp att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige

utnämnt rådmannen Anna Eleblad att vara rådman i Nacka tingsrätt

utnämnt tf. rådmannen Kristina Jonsson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Växjö

anställt advokaten David Boberg på en tidsbegränsad anställning som rådman i Haparanda tingsrätt

anställt tf. rådmannen Malin Toivainen på en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Växjö

 

 

Senast ändrad: 2017-05-19

Så utnämns nya domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar