JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-06-02] Domstolsverket

Regeringen har 2017-06-01

utnämnt tekniska rådet Börje Nordström, samhällsbyggnadschefen Inga-Lill Segnestam och tekniska handläggaren Kerstin Gustafsson att vara tekniska råd i Svea hovrätt

utnämnt planchefen tillika planeringsarkitekten Jonas Sandelius utnämns att vara tekniskt råd i tingsrätterna

utnämnt kammaråklagaren Olof Danielsson och verksjuristen Marika Ericson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Linköping

Senast ändrad: 2017-06-02

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar