JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-06-15] Domstolsverket

Regeringen har 2017-06-15

utnämnt juristen Madeleine Lindholm, utredningssekreteraren Johanna Syrén och justitiesekreteraren Frida Barrstrand att vara hovrättsråd i Göta hovrätt

utnämnt hovrättsrådet Daniel Holmberg och bitr. chefsjuristen Amanda Rörby att vara rådmän i Jönköpings tingsrätt

utnämnt hovrättsrådet Louise Hinsegård att vara rådman i Kalmar tingsrätt

utnämnt tf. rådmannen Daniel Klingström att vara rådman i Blekinge tingsrätt

utnämnt kammaråklagaren Cecilia Ahlström och utredningssekreteraren Lisa Leverström att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt

utnämnt lagmannen Niklas Lind och rådmannen Anna Sivlér att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Luleå

utnämnt rådmännen Ronny Idstrand och Mats Edsgården att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Linköping

Senast ändrad: 2017-06-15

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar