JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-06-29] Domstolsverket

Regeringen har 2017-06-29

utnämnt hovrättsrådet tillika vice ordföranden Christian von Szalay att vara lagman i Hudiksvalls tingsrätt

utnämnt tf. chefsrådmannen Ove Johansson att vara chefsrådman i Värmlands tingsrätt

utnämnt enhetschefen Anna Backman, tf. administrativa direktören Annika Rygart Kjellander, rådmannen Robert Green och rättssakkunnige Fredrik Öberg att vara rådmän i Attunda tingsrätt

utnämnt ämnessakkunniga Hedvig Burman att vara rådman i Skaraborgs tingsrätt

utnämnt rådmannen Dina Gutrad och utredningssekreteraren Sofia Tollgerdt att vara rådmän i Helsingborgs tingsrätt

utnämnt kammaråklagaren Christian Nilsson att vara rådman i Värmlands tingsrätt

utnämnt utredaren Viktor Forsell att vara tekniskt råd i tingsrätterna

utnämnt justitieombudsmannen Stefan Holgersson att vara lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt chefsrådmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson att vara lagman i Förvaltningsrätten i Uppsala

Senast ändrad: 2017-06-30

Så utnmämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar