JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-10-12] Domstolsverket

Regeringen har 2017-10-12

utnämnt rådgivaren Louise Walleen Conradi och justitiesekreteraren Gudrun Persson Härneskog att vara rådmän i Solna tingsrätt

utnämnt rättssakkunniga Anna Hempel att vara rådman i Västmanlands tingsrätt

utnämnt kanslirådet Jonas Manole att vara rådman i Östersunds tingsrätt

utnämnt justitiesekreteraren Katarina Berglund Siegbahn och hyresrådet Vanja Lycke att vara

hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

utnämnt funktionschefen Daniel Janonius Löwgren att vara tekniskt råd i tingsrätterna

Senast ändrad: 2017-10-12

Så utnmämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar