JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-11-09] Domstolsverket

Regeringen har den 9 november

utnämnt chefsrådmannen Christian Groth och kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist att vara kammarrättslagmän i Kammarrätten i Stockholm

utnämnt lagmannen Johan Montelius att vara rådman i Förvaltningsrätten i Karlstad

anställt rådmannen Patrik Södergren på en tidsbegränsad anställning som rådman i Umeå tingsrätt

Senast ändrad: 2017-11-09

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar