JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-11-16] Domstolsverket

Regeringen har 2017-11-16

utnämnt rådmannen Tore Gissin att vara chefsrådman i Södertörns tingsrätt

utnämnt tf. chefsrådmannen Susanne Nilsson och hovrättsrådet Peter Islander att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg

Senast ändrad: 2017-11-16

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar