JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2018-02-15] Domstolsverket

Regeringen har 2018-02-15

utnämnt chefsrådmannen Ragnar Palmkvist att vara hovrättslagman i Svea hovrätt

patent attorney Kerstin Roselinger att vara patentråd i Stockholms tingsrätt

Senast ändrad: 2018-02-15

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar