JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2018-05-17] Domstolsverket

Regeringen har den 17 maj 2018

utnämnt lagmannen Lennart Johansson att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge

utnämnt rådmännen Mari-Ann Roos och Elisabet Brunlid, tf. rådmannen Kristoffer Persson och justitiesekreteraren Pernilla Svärd att vara hovrättsråd i Svea hovrätt

utnämnt rådmannen Anders Samuelson och föredraganden David Löfgren att vara rådmän i Solna tingsrätt

utnämnt rådmannen Caroline Hedvall att vara rådman i Stockholms tingsrätt

utnämnt rådmannen Marianne Forsberg, tf. rådmannen Fredrik Schedin, justitiesekreteraren Erika Bergman och kanslirådet Emma Degerfeldt att vara rådmän i Södertörns tingsrätt

utnämnt ämnesrådet Sonja Ahlgren att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt

utnämnt departementsrådet Ulla Gustavsson att vara rådman i Örebro tingsrätt

utnämnt rådmannen Emma Regnér, administrativa assessorn Helena Tjörnstrand och utredningssekreteraren Fredrik Van Kesbeeck Andersson att vara rådmän i Malmö tingsrätt

utnämnt hovrättsrådet Pia Sandeskog att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt

utnämnt föredraganden Elin Ruthström och justitiesekreteraren Hanna Berglund att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Falun

Senast ändrad: 2018-05-17

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar