JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2018-06-14] Domstolsverket

Regeringen har den 14 juni 2018

utnämnt advokaten Eric Runesson att vara justitieråd i Högsta domstolen

utnämnt hovrättsrådet Margareta Hansson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge

utnämnt rådmannen Katarina Persson att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge

utnämnt justitiesekreteraren Lisa Hedlund och tf. hovrättsrådet Elida Sundkvist att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland

utnämnt biträdande chefsjuristen tillika biträdande enhetschefen Anna Karlsson och länsassessorn Ann Westerdahl att vara rådmän i Växjö tingsrätt

utnämnt rättssakkunniga Erika Finn och kammaråklagaren Viktoria Karlsson att vara rådmän i Uddevalla tingsrätt

utnämnt tf. rådmannen David Boberg att vara rådman i Haparanda tingsrätt

utnämnt kammarrättsrådet Cathrine Rosell att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping

utnämnt rådmannen Annika Åsbrink, justitiesekreteraren Petra Jansson, tf. kammarrättsrådet Haike Degenkolbe och justitiesekreteraren Emily Alfvén Nickson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm

utnämnt rättsliga experten Linda Svärd att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping

utnämnt tf. rådmannen Kerstin Andres, justitiesekreteraren Paul Sjögren, tf. rådmannen Johan Rick, kanslirådet Gustav Forsberg och justitiesekreteraren Sara Asplund att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm

Senast ändrad: 2018-06-14

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar