JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2018-06-28] Domstolsverket

Regeringen har 2018-06-28

utnämnt hovrättsrådet Göran Nilsson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige

utnämnt rådmannen Peter Andersson att vara rådman i Västmanlands tingsrätt

utnämnt justitiesekreteraren Katarina Sergi att vara rådman i Varbergs tingsrätt

utnämnt juristen Hanna Forsell att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt

utnämnt justitiesekreteraren Johanna Ekbäck att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping

utnämnt lagmannen Per Lennerbrant och hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Erik Lindberg att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt

Senast ändrad: 2018-06-28

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar