JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2018-09-13] Domstolsverket

Regeringen har den 13 september 2018

utnämnt lagmannen Lars-Gunnar Lundh att vara lagman i Västmanlands tingsrätt

utnämnt chefsrådmannen Peter Broberg att vara lagman i Borås tingsrätt

utnämnt verksamhetsstrategen Agneta Kornstrand att vara chefsrådman i Södertörns tingsrätt

utnämnt chefsjuristen Jenny Forkman och tf. rådmannen Riikka Liljenfeldt att vara rådmän i Uppsala tingsrätt

utnämnt tekniska rådet Ingrid Johansson att vara tekniskt råd i Svea hovrätt

utnämnt miljöchefen Malin Årebäck att vara tekniskt råd i tingsrätterna

utnämnt kammarrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Cecilia Landelius att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Sundsvall

utnämnt rådmannen Leif Johansson och tf. rådmannen Carina Ludvigsson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Karlstad

anställt kammaråklagaren Kristina Mannerback på tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Göta hovrätt

Senast ändrad: 2018-09-13

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar